Vitajte v systéme podpory firmy ID.EST, s.r.o. Primárnym cieľom je podpora používateľov pri prevádzke nami dodaných zariadení, systémov alebo zakázkového software.
 • Požiadavky

  Jednotlivé problémy sa evidujú prostredníctvom požiadaviek (incidentov). Požiadavka obsahuje detailné informácie o nahlásenom probléme. Výhodou tohto systému je, že sa nezabudne na riešenie žiadneho nahláseného problému a Vy máte k dispozícii kompletnú históriu podpory.

 • Návrhy na rozvoj

  Vaše návrhy na aplikáciu, zlepšenie, doplnenie, rozšírenie funkčnosti, úpravy v aplikáciách, môžete evidovať v systéme helpdesk prostredníctvom novej voľby Návrhy na rozvoj.

 • Verzie systému zobrazujú prehľadnú tabuľku s dátumom poslednej aktualizovanej verzie, spojenú s prehľadom vykonaných aktualizácií. Systém ponúka zákazníkovi popis zmien a opráv vo verziách.

 • Na prevzatie

  Na bližšie oboznámenie sa so systémom slúži Používateľská dokumentácia, ktorá obsahuje popis všetkých funkcií a pomáha pri používaní systému. Dokumentácia zodpovedá aktuálnej verzii systému, môžete si ju stiahnuť na svoj počítač a používať nezávisle na pripojení k systému.

  Zákazníkovi sú v systéme k dispozícií Aktualizačné balíčky (inštalačné súbory) k softvéru – balíčky aktualizácií k aplikácii.

Podrobný používateľský návod otvoríte kliknutím na help.